- Et skikkelig stjernelag

Her er det nye styret i Sjømatfest. Nå ser de fram til å være med å utvikle selskapet videre.

– Jeg ser virkelig fram til å fortsette arbeidet som styreleder i Sjømatfest. Vi har fått på plass et svært godt team, med mye kompetanse, erfaring og entusiasme, sier Svein Egil Stavem, som har innehatt styrelederrollen siden 2021.

Til daglig arbeider Stavem som salg- og innkjøpsleder ved Vesterålen Marine Olje på Myre. Stavem kommer fra Øksnes i Vesterålen, og har lang og bred erfaring fra sjømatnæringen. Han har styreerfaring fra blant annet Egga Utvikling AS og Sea Venture AS.

Lang erfaring

Line Kjelstrup, som også har vært med i Sjømatfest-styret siden 2021, fortsetter som styremedlem.

Hun har, i likhet med Stavem, solid erfaring fra sjømatnæringen – blant annet fra Fiskeridepartementet, Norway Seafoods og har ledet Norges sjømatråd sitt kontor i Sverige i en årrekke. Hun har vært sentral i konferansen Arctic Fronties, både som programansvarlig og fungerende direktør. I dag er Kjelstrup klyngeleder I BioTech North.

- Jeg vil bidra til at Sjømatfest tar neste steg, og sikrer en solid posisjon i byens festivalflora – sammen med sterke festivaler som TIFF, Bukta og Nordlysfestivalen med flere.

To nye tilskudd

Geir Heggås Bakkevoll og Sebastian Henriksen er begge nye tilskudd i Sjømatfest-styret.  

– Sjømat er festmeny og hverdagsmat, landsdelens livsnerve, stolte historie og lovende framtid. Sjømatfest formidler alt dette, så det er et privilegium å få være med å sette retning for denne festivalen, sier Heggås Bakkevoll, som til daglig arbeider  som strategisk rådgiver i rektors stab ved UiT Norges arktiske universitet.
Han har lang erfaring innen kommunikasjon både fra offentlig og privat virksomhet.

Sebastian Henriksen, som i dag er kinosjef ved Aurora Fokus kino, har styreerfaring fra blant annet Norges Idrettsforbund og som styreleder i Norges arktiske studentsamskipnad. Han sitter også i kommunestyret i Tromsø for Høyre.

– Med en far som har vært fisker og en mor som har jobbet i næringen har sjømat vært en naturlig del av min oppvekst, og ikke minst vårt middagsbord. Jeg har fra sidelinjen vært imponert over hvor mye glede og kunnskap Sjømatfest har klart å skape, og ble svært glad da jeg ble spurt om å gå inn i styret, sier Henriksen.

Han håper hans bakgrunn og engasjement kan bidra sikre videre god utvikling av festivalen.

- Jeg brenner særlig for at flere unge får opp øynene for sjømat og sjømatnæringen, sier han.

Sjømatbyen Tromsø

I tillegg til Stavem, Kjelstrup, Heggås Bakkevoll og Henriksen, sitter også festivalsjef Marit Rein i Sjømatfest-styret.

– Et skikkelig stjernelag, sier Christine K. Hansen, daglig leder i Sjømatfest, om selskapets nye styre.

– Jeg ser virkelig fram til å fortsette arbeidet med å utvikle Tromsø som sjømatby, og til å stake ut videre kurs for Sjømatfest sammen med denne gjengen.