400.000 fra fylkeskommunen

– Sjømat er viktig for hele vår region, sier fylkesråd Karin Eriksen.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har bevilget 400.000 kroner til Sjømatfest 2020.

Vil fremme lokalmat

-Sjømatfestivalen er viktig distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel for den viktige sjømatnæringa i landsdelen. Vi ser at festivalen og arrangementene som planlegges kan bidra til mer innovasjon i næringa, til økt fokus på sjømat og stimulere til mer videreforedling av råstoff. I tillegg er fylkesrådet opptatt av å fremme lokalmat, og her inngår selvsagt sjømaten, sier Eriksen.

Sikrer investeringene

Sjømatfest 2020 jubler over tildelingen.
– Den kunne ikke kommet mer beleilig og er en fantastisk støtte å få etter at vi måtte utsette selve festivalarrangementet i mai i år. Vi har heldigvis trygge, gode partnere med på laget, som alle har strukket seg langt for at vi skal få gjennomført Sjømatfesten i 2021. Bevilgningen fra Troms og Finnmark fylkeskommune sikrer at arbeidet og investeringene som er lagt ned til nå, kan bli godt tatt vare på og videreført, sier Christine K. Hansen.

Mat og musikk

Sjømatfest 2020 gjennomførte ei digital åpningssending i mai. Tida etterpå har gått med til å legge planer for ventetida fram mot juni 2021. Første arrangement ut er den kommende konserten «Trygve Hoff - fra innsiden», hvor vi i samarbeid med Nordlysfestivalen serverer musikk og sjømat.

Vi må tenke nytt

– Dagens situasjon med en uavklart koronaepidemi, gjør at vi må tenke annerledes og skape sjømatglede, spre stolthet og bygge kunnskap om sjømaten i andre og mindre formater enn vi ønsket oss i mai. Men både Sjømatfest og andre festivaler må ha i mente at koronasituasjonen ikke behøver å være under kontroll neste år. Da er det fantastisk nå å få muligheten til å skape aktivitet gjennom hele høsten og vinteren, sier Marit Rein.

Foto: Fylkeskommunen