Overvåker havet fra verdensrommet

Satellitter spiller en avgjørende rolle i kampen mot klimaendringer og arbeidet med å nå klimamålene. Maja-Stina Ekstedt leder KSATs bærekraftsteam som har som en av sine viktigste oppgaver å overvåke og bygge kunnskap om havet.

Fra toppen av Tromsøya overvåkes verdens enorme jord- og havområder. KSAT spiller også en helt sentral rolle innen forskningen på klimaendringer. Fra sine antennestasjoner laster de ned og analyserer data daglig fra verdensrommets «øyne».  Satellittene ser oljesøl, rødalger, krympende isbreer, orkaner, endring i skog og ulovlig fiske – dokumentasjon som er viktig innen både forvaltning og forskning.  

- Vi er en del av den viktige romindustrien i verden og besitter teknologisk kompetanse og de kraftigste verktøy for å overvåke jordkloden og dokumentere endringer og ting som skjer, sier Ekstedt.

10.000 flere satellitter

I dag flyr det omlag 7000 operasjonelle satellitter i verdensrommet. I løpet av de neste 10 årene skal det skytes opp ytterligere 10.000, som er like mange som har vært skutt opp i løpet av de siste 60 år. Tromsøbedriften KSAT spiller en nøkkelrolle på verdensbasis når det gjelder antenner, teknologi og fagfolk for å laste ned informasjon fra satellittene.

- De fleste kjenner til antenneparken vår på Svalbard og på Troll, og antennene vi har på toppen av Tromsøya. Men det som kanskje ikke er så godt kjent er jobben vi gjør med å analysere og systematisere alle data som vi laster ned fra verdensrommet. Vi tilbyr og utvikler en rekke jordobservasjonstjenester, forklarer Ekstedt.

Satellittene ser alt

KSAT bruker blant annet satellittdata til å varsle om oljesøl på norsk sokkel, og er en viktig brikke i norsk nasjonal oljevernberedskap. Fra operasjonssenter i Tromsø brukes også satellitt-data til å avdekke ulovlig dumping av olje og avfall fra skip langs hele Europas kyst, i Midtøsten, Brasil og Australia. 

- Det er også ekstremt viktig med oppdatert informasjon om vær og vindsystemer, havtemperatur og bølgehøyde, og det er avgjørende med oppdaterte satellittbilder for sikkerhet for alle som ferdes langs kysten. Skipstrafikk, ulovlig fiske, is og isfjell, nedhugging av regnskog, skogbranner, snømengder, flom og bevegelser i grunn – alt dette får vi informasjon om via satellitter. 

Ulovlig fiske er også et stort globalt problem der tradisjonell overvåkning med båter og fly ikke er nok på grunn av de enorme havområdene

- Også her er satellittene et effektiv redskap. Vi kombinerer ulike metoder hvor blant annet funn i satellittbilder sammenholdes med andre data som avdekker posisjon og identitet til båter. Slik bidrar vi til å finne båter som gjemmer seg ved å slå av lokaliseringssystemene sine, eller de rapporterer at de er andre steder enn de egentlig er.  

Kunstig intelligens gir maritim innsikt

Spennende nyheter fra KSAT er også den pågående satsingen på bruk av kunstig intelligens og maskinlæring for å levere maritim innsikt basert på satellittdata. KSAT leverer også innsikt i overvåkningen av regnskogen, nettopp for å avdekke avskogingens tempo. Satellittene kan også brukes til å oppdage klimagassutslipp. 

- Vi jobber i en utrolig spennende bransje i sterk vekst og utvikling. Vi har faktisk den fremste ekspertisen i landet på jordobservasjon, satellittdata og analyse her i Tromsø. Den sterke veksten internasjonalt betyr både store muligheter for Tromsø og for Norge som dekker hele verdikjeden, sier Maja-Stina Ekstedt.