Nofima på Sjømatfest-laget

Sjømatfest er stolte og glade over at matforskningsinstituttet Nofima er inne som partner (Sjømatvenn) på festivalen.

- Med hovedkontor i Tromsø er det viktig at vi som matforskningsinstitutt også er synlig på lokale arrangement. Med våre 400 ansatte på fem kontorer i Norge leverer vi forskningsbasert kunnskap til norsk og europeisk matindustri, sier kommunikasjonsdirektør Morgan Lillegård.

Nofima er et ledende matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Under Sjømatfest får vi besøk av seniorforsker Dagbjørn Skipnes. Han vil blant annet delta på arrangementet Smaken av framtida. Skipnes er sentral i matforskningsinstituttets satsing på tare-forskning, og vil fortelle oss om denne miljøvennlige, økologiske og hurtigvoksende nye delen av norsk sjømatnæring.

Kommunikasjonsdirektør Morgan Lillegård