Kjøp tare og bidra til TV-aksjonen

På Smugspisinga kan du være med å støtte årets TV-aksjon.  

– Vi i Lerøy lever av å høste, dyrke og produsere god og sunn mat i og fra havet. Derfor er det vårt ansvar og ønske å opprettholde et rent hav, sier HR-sjef Silje Moen i Lerøy Aurora.

Under Smugspisinga presenterer Lerøy sitt helt spesielle tareprodukt Mær, som du kan bruke til matlaging hjemme. Ved å bidra med 100 kroner til TV-aksjonen får du en pose Mær, og Lerøy bidrar i tillegg med 100 kroner ekstra i en Spleis til inntekt til WWF gjennom årets TV-aksjon for å redusere plasten i havet.

Bærekraftig matproduksjon

Mær er produkter lagd av sukkertare. I 2014 startet Lerøy selskapet Ocean Forest sammen med miljøvernorganisasjonen Bellona. Ocean Forest vil løse havbruksnæringens miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren og samtidig drive ei økonomisk bærekraftig havbruksnæring. Taredyrking er en stor del av Ocean Forest, og bruksområdet for taren er stort. Taren kan brukes til dyrefor, råstoff til bioplastproduksjon og ikke minst til mat for mennesker. Tare er faktisk den mest bærekraftige maten man kan produsere, og man gjør noe bra for miljøet ved å dyrke tare som fanger opp nitrogen og fosfor, og den binder opp CO2.

Bidra med Mær

– Nå kan også smugspiserne få teste sukkertaren og samtidig bidra til rent-hav-aksjonen. Tre varianter med sukkertare til bruk i matlaging vil være å få kjøpt, sier Moen.

Ocean Forest-prosjektet er et av flere prosjekt i Lerøy sitt pågående bærekraftsarbeide. Lerøy har i mange, mange år bidratt med både midler og innsats til rydding av plast langt kysten. Både i nasjonale og lokale aksjoner stiller de med båter til plastryddeaksjoner.

– Vi rydderogså selv, både i strandsonen og med trålerne våre ute på havet. Gjennom prosjektet «50/50-5» jobber vi målrettet med å redusere vårt eget plastforbruk i alle ledd i verdikjeden. Prosjektet har som mål å redusere selskapets plastforbruk med 50 prosent, samt øke den spiselige delen av dagens matsvinn med 50 prosent innen fem år. På den måten reduserer vi også mengden plast som kan havne på avveie, også i havet. Det er ambisiøse mål, men med fokus og involvering av alle ansatte i alle deler av produksjonen, er det mulig å oppnå. Vi er gode på bærekraftsarbeid, men ønsker alltid å bli bedre, legger Moen til om prosjektet 50/50/5.

Bli med på Spleisen

Når TV-aksjonen i år skal gå til kampen mot plast i havet, er det en aksjon som ligger matprodusentens hjerte nært, og som bidrar positivt for kloden, havet, Norge og alle ansatte i Lerøy. Og her ønsker Lerøy å bidra litt ekstra. I tillegg til bedriftens bidrag, oppfordrer de sine ansatte til å delta i innsamlingen og dobler de ansattes bidrag. Nå kan du også påvirke Lerøy til ytterligere bidrag, ved å være med på Spleisen gjennom Mær.