DNB er klar for Sjømatfest

– Vi heier på sjømatnæringen og ønsker å være med å synliggjøre hvor viktig havet og sjømatnæringen er både for landsdelen og landet, sier banksjef Tomas Richardsen i DNB.

Nylig gikk DNB inn som det ferskeste tilskuddet blant Sjømatfests partnere. I mer enn 100 år har DNB vært bank for havnæringene.

Sterke tradisjoner

– Med DNB får vi med oss en partner med stolte tradisjoner innenfor fiskeri- og sjømatsektoren. Og vi får en partner som besitter viktig kunnskap om bransjen, som blir nyttig i vår felles ambisjon om å bygge kunnskap om sjømatnæringene og spre sjømatglede, sier Christine K. Hansen i Sjømatfest.

Felles ambisjoner

Hun gleder seg på vegne av Sjømatfest og de øvrige partnerne, som i fellesskap har ambisjoner om å bygge en langsiktig møteplass for næringene og en folkelig festplass til sjømatens pris.

– Det er naturlig for oss å bidra inn i et flott arrangement som setter fokus på næringer med store ringvirkninger, legger Richardsen til.

En av verdens ledende havbanker

DNB er en av verdens ledende havbanker.

– Sjømat er en sentral del av løsningen rundt hvordan man kan mate en voksende befolkning på en planet som allerede er stresset når det gjelder klimaendringer og biologisk mangfold, sier Richarden som samtidig framhever at næringens vekstpotensial avhengig av å redusere miljø- og biologisk fotavtrykk ytterligere, samt andre risikoer, som fiskevelferd, forurensing og lakselus.

Bærekraftig satsing

DNB er med på den pågående omstillingen med å muliggjøre ny teknologi og løsninger mot bærekraftig utvikling.

– Eksempler på dette er finansiering og satsing på offshore merder, lukkede merder, landbasert fiskeoppdrett, nye foringsløsninger og forskning på nye proteinkilder langs hele næringskjeden. Vi skal investere i og låne ut penger til selskaper som er framtidsrettede, og som representerer et bærekraftig perspektiv. Sjømatfest er et flott tiltak som er med å synliggjøre havet og havnæringenes viktighet både nå og i framtida.